اساسنامه مجمع

گزیده ای از اساسنامه مجمع نخبگان دانشگاهی حوزوی کشور

مجمع نخبگان دانشگاهی، حوزوی که اعضای آن از دلسوزان و نخبگان انقلابی و حامی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، ایجاد حلقه ارتباطی بین مردم (بویژه نخبگان جوان) و مسئولین کشور می باشد.

رئوس اهداف کلی مجمع به شرح زیر است:

۱- شناسایی و جذب نخبگان دانشگاهی و حوزوی و استعدادهای درخشان در سراسر کشور

۲- استفاده از ظرفیتهای نخبگان در عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

۳- ایجاد ارتباط با مسئولین کشوری و استانی و معرفی ظرفیتهای نخبگانی به آنان

۴- بکارگیری نخبگان در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی کشور

۵- اولویت اول قرار داشتن رویکرد مجمع با جوانان نخبه انقلابی و جوانگرایی درکشور در کنار پیشکسوتان

۶- حمایت از جوانان نخبه انقلابی در عرصه فرهنگی و سیاسی جهت ارتباط و بکارگیری آنان در لایه های مختلف مدیریتی کشور

۷- پایبندی مجمع به رویکرد فراجناحی و استقلال در فعالیتهای فرهنگی، سیاسی بر مبنای منویات مقام معظم رهبری

۸- فعالیتهای سیاسی مجمع در انتخاباتهای کشور با دو رویکرد انجام می شود:

۸-۱- جذب مشارکت حداکثری و تشویق اقشار مختلف جامعه به حضور در عرصه انتخابات و کمک به بالارفتن شور انتخاباتی و همزمان شعور انتخاباتی (انتخاب افراد اصلح، متخصص و انقلابی)

۸-۲- شناسایی، جذب وحمایت متخصصان انقلابی و معرفی آنان به اقشار جامعه در قالب لیست های انتخاباتی در سراسر کشور (مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شورای شهر و ریاست جمهوری)

۹- فعالیتهای فرهنگی مجمع : شناسایی استعدادهای درخشان از سنین کودکی و حمایت مادی و معنوی از افراد کم برخوردار و کم بضاعت مالی (این فعالیتها در قالب گروههای جهادی وابسته به مجمع انجام می شود).

۱۰- رویکرد کلی فعالیتهای سیاسی و فرهنگی مجمع مبتنی بر الگو قرارگرفتن بیانیه گام دوم انقلاب و منویات مقام معظم رهبری خواهد بود.

۱۱- ایده پردازی و حمایت از تولید محتوای علمی و تخصصی با حمایت از فعالیتهای علمی، پژوهشی و انتشارات مقالات تخصصی بخصوص در حوزه علوم انسانی

۱۲- ارتباط با مراجع عالیقدر و ایجاد سازو کار بکارگیری دیدگاههای ایشان در برنامه ها و خط مشی مجمع