کانون فرهنگی نخبگان

مدیر کانون: ژیلا قدیری
اعضای هیئت مدیره
:

رضا شایسته فرد
ژیلا قدیری
امیر حسین صفر زاده
محمد مجیدی
سارا اصفهانی الاصل