دیدار اعضای منتخب مجمع با حجت الاسلام حسینی عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس